Kaffee,Tee Pin Tauschangebot, Cafe Tea Pins for trade.

Cafe San Marco Pin Tauschangebot, Pins for trade.

Ovomaltine Pin Tauschangebot, Pins for trade.

Lipton 3 Pin Set Tauschangebot, Pins for trade.

Cafe Carte Noire 5 Pin Set Tauschangebot, Pins for trade.

Tschibo 5er Pin Set Tauschangebot, Pins for trade.

Ossi Ice Tea 5 Pin Set Tauschangebot, Pins for trade.